❤به نام خدای خوبی و مهربون

سلام خدمت همه دوستان عزیز و گل و مهربون

شهادت امام خوبی امام صادق (ع) عزیز را تسلیت می گویم

ببخشید چند روز بود خیلی سرم شلوغ بود به سایت نتونستم سر بزنم

ولی با تجربه های عالی و تازه اومدم

دوستان توبه و ترک گناه باید از ته قلب باشه تا خدا بپزیره

و انگیزه ای برای گناه نباشه

بلکه خیلی شوق و ذوق کار خیر و ثواب کردن را داشته باشیم

خیلی آرامش خوبی به آدم میده

من که توبه کردم تا 20 روز همیشه آرامش داشتم و خوشحال و خندان بودم

از زندگی لذت می بردم

تا غم برای چند روز کوتاه تو زندگی وارد شد

دوستان این طبیعی هست

خدا میخواد امتحان کنه ببینه ما چقدر اراده و شوق و ذوق کار خیر رو داریم

دقیقا که این مرحله بگذره همه چی بهتر و بهتر میشه

و میری پیش به سوی خدا و آرامش

ولی ممکنه چند باری هم امتحان بشی

راستی استغفار کردن زیاد غم رو به خوبی از زندگی دور میکنه

هر چند گناهی نداشته باشیم

همیشه دوستانی عزیزی که پست قبل منو خوندند به

دو قدم اراده و توکل خیلی بر خوردند

واقعا خیلی این دو قدم رو دوست دارم

واقعا از ته ته ته دقلبم میگم کمک میکنه

راستی یک نکته که خیلی مفید و حسابی تقویت می کنه

امروز که شهادت امام عزیز ما امام صادق هست

بهتره بریم بیشتر با امام صادق (ع) عزیز آشنا بشیم و چند تا حدیث از تو

کتاب ها بخونیم خیلی خوبه من از این کار واقعا لذت میبرم

امیدوارم به حق این روز مقدس موفق به توبه و ترک گناه بشید

خیلی دوستون دارم مراقب خدتون باشید

یا علی مدد